صفحات اجتماعی

Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow  خبرنامه شماره 9 فرزان - شهريور 1386 arrow نكات آموزشي: اهميت اندازه نمونه مناسب براي يك طرح تحقيقاتي
نكات آموزشي: اهميت اندازه نمونه مناسب براي يك طرح تحقيقاتي
با اندازه نمونه كم در يك مطالعه نمي‌توان به سؤال طرح تحقيقاتي، پاسخ داد. اما مطالعات با حجم بالاي نمونه نيز اخلاقي نمي‌باشند، چون اگر حجم كمتري از نمونه كافي باشد نبايد افراد را در معرض خطر احتمالي قرار داد يا بودجه طرح را تلف كرد.