صفحات اجتماعی

Home arrow خبرنامه الکترونیک فرزان arrow خبرنامه شماره 22 فرزان - مهر 1387 arrow مراکز پژوهشی: دستاوردهای مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی به شکل کتاب معرفی می شوند
مراکز پژوهشی: دستاوردهای مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی به شکل کتاب معرفی می شوند
معاونت تحقیقات وفناوری وزارت بهداشت در سال نوآوری و شکوفای بخشی از دستاوردهای علمی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی را به شکل کتاب معرفی می کند.

به گزارش خبرگزاري مهر، با توجه به اهمیت و نقش محققین و نوآوران و مراکز و موسسات علمی و فناوری به عنوان متولیان اصلی توسعه مبتنی بر دانش، سعی مسئولان برای برنامه ریزی و معرفی موفقیتهای با ارزش پژوهشگران ایرانی در بخش سلامت و توسعه فناوری کشور، معاونت تحقیقات وفناوری وزارت بهداشت در نظردارد بخشی از دستاوردها را در قالب کتاب معرفی کند.

مسئولان مراکز تحقیقاتی می توانند 2 تا 4 طرح موفق که در آن مرکز اجرا و بر دانش پایه - کاربردی حوزه سلامت اثر داشته است را تا پایان مهر ماه جاری به معاونت معرفی کنند.

طرحهای انتخابی در نمایشگاه جشنواره رازی در دی ماه سال 87 معرفی خواهند شد.